background

ברוכים הבאים לאתר הבית של ועד ההורים היישובי ברעננה

ועד ההורים היישובי ברעננה יפעל להגברת מעורבות ההורים למען יצירת סביבה חינוכית המאפשרת צמיחה והתפתחות לכל ילדי העיר.

ועד ההורים היישובי נועד להוות גורם מייצג להורי העיר בפני בתי הספר ומערכת החינוך העירונית.

הועד יפעל לקידום רווחת התלמידים, השבחת סביבת הלימודים במוסדות החינוך ושיפור תחושת הבטחון המוגנות של ילדינו בעיר.

הועד יפעל להגברת מעורבות ההורים בחיי הילדים בעיר באמצעות פעילויות התנדבות, הרצאות להורים ועוד. אנו בטוחים כי מעורבות זו תביא לתוצאות משמעותיות בכל התחומים, ובעיקר בהפחתה של התנהגויות סיכוניות.

פעילויות הועד היישובי יתקיימו תוך שיתוף פעולה עם קהילת ההורים, בתי הספר, הרשות והתלמידים.


הקישו ליצירת קשר!

חדשות ועדכונים